G2G

Problematika komunikácie inštitúcií verejnej správy medzi sebou (G2G – Government to Government) v prípade Slovenska zahŕňa nasledovných sedem základných typov vzájomnej komunikácie dvoch inštitúcií verejnej správy:

a) štátna správa - štátna správa

b) štátna správa - regionálna samospráva (VUC)

c) štátna správa - miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad)

d) regionálna samospráva (VUC) - regionálna samospráva (VUC)

e) regionálna samospráva (VUC) - miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad)

f) miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad) - miestna samospráva (magistrát, miestny úrad, obecný úrad) v rámci toho istého kraja

g) miestna samospráva v jednom kraji (magistrát, miestny úrad, obecný úrad) - miestna samospráva v inom kraji (magistrát, miestny úrad, obecný úrad)