eGovernment - štandardy

Tak ako na cestách platia pravidlá cestnej premávky, aj informačné systémy verejnej správy potrebujú určité pravidlá. Sú nimi štandardy pre informačné systémy verenej správy. Sú to pravidlá, ktoré zabezpečujú aby bola dosiahnutá interoperabilita (www.upvs.sk/Portal/sk/Default.aspx) informačných systémov.

Rýchlo a jednoducho sa môžete o štandardoch dozvedieť na tejto stránke www.informatizacia.sk/standardy-rychlo-a-lahko/5586s. Sú tam informácie, čo sú štandardy, čo sa môže stať pri ich nedodržaní a ďalšie užitočné informácie na rýchle pochopenie danej problematiky. 

Štandardizačné dokumenty môžte nájsť na www.informatizacia.sk/standardizacne-dokumenty/4495s.

Ministerstvo financií SR usporadúva aj semináre ku štandardom, čím chcú prispieť k pochopeniu používania štandardov. Cieľom je čo najlepšie fungovanie elektronickej verejnej správy, ktoré prinesie obrovské výhody občanom, podnikateľom a štátu (www.informatizacia.sk/seminare/4432s).