Linky

 
INŠTITÚCIE
Riadiaci orgán OPIS (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
PORTÁLY
Portál EU "Vaša Európa" (Portál verejných online služieb v Európe a jednotlivých štátoch)
Geoinformačný portál Geoinformatika.sk
 
DOKUMENTY
eGovernment v Európskej únii - 2007 (Správa CapGemini pre EK)
eGovernment v Európskej únii - 2006 (Správa CapGemini pre EK)
eGovernment v Európskej únii - 2005 (Správa CapGemini pre EK)
e-Government v strednej Európe (štúdia Economist Intelligence Unit - 2004)
Správa o vývoji eGovernment (EU konferencia-Come, Taliansko - 2003)
eGovernment Imperative (štúdia OECD, 2003)