Širokopásmové pripojenie

Oproti júlu minulého roku vzrástol počet pripojených obyvateľov EÚ cez širokopásmové pripojenie z  21,6 % na 23,9 %  čo predstavuje 11,5 mil. za posledný rok. http://www.itapa.sk/index.php?ID=9182

Za to na Slovensku , ako takmer vo všetkom, sme v pripojení k širokopásmovému internetu na chvoste EÚ. Čo sa týka čísel ide o 14,3 %, čo predstavuje približne 772 tisíc prípojok k širokopásmovému internetu. www.itapa.sk/index.php

Na Slovensku svitá aspoň v tomto na lešie časy a v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) by malo byť do 5 rokov online dalších 290 tisíc domácností. www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/clanok/do-pat-rokov-bude-online-dalsich-290-tis-domacnosti-na-slovensku-video-013184

Na druhej strane, ale ani občania zatiaľ nevnímajú internet ako potrebnú vec. www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/clanok/pavol-tarina-caka-nas-obdobie-internetovej-evanjelizacie-slovenska-video-012919

Ak sa aj v našej krajine zlepší a rozšíri širokopásmový internet, neznamená to že sa niečo v oblasti eGovernmentu a celkovo informatizácie zlepší, ak to občania nebudú využívať.