Vitajte na stránkach eGov.sk. Naším cieľom je prinášať výber dôležitých informácií o problematike elektronizácie verejnej správy ľuďom zodpovedným za informačné technológie vo verejnej správe ale aj ľuďom v rozhodovacej funkcii samospráv a všetkým, ktorých táto problematika zaujíma.

13. konferencia ZISS v Lučenci - tlačová správa

V dňoch 24. 3. – 25. 3. 2011 sa uskutočnila 13. konferencia Združenia informatikov samospráv Slovenska (ZISS), ktorú zorganizovali eSlovensko v spolupráci s Úniou miest Slovenska a Mestským úradom v Lučenci.

Hlavnými témami konferencie bolo zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zák. 546 /2010 Z.z. samosprávami na internete a nové ohrozenia detí na internete s dôrazom na prevenciu na základných školách.

Seminár Praktické výsledky budovania eGovernment-u v oblasti samosprávy - výstupy

Dňa 23.11.2010 sa vo Svätom Juri uskutočnil pracovný odborný seminár s názvom Praktické výsledky budovania eGovernment-u v oblasti samosprávy. Jeho program, ako aj prezentácie z neho nájdete v prílohe.

Seminár Praktické výsledky budovania eGovernment-u v oblasti samosprávy

Mesto Svätý Jur poriada dňa 23.11.2010 pracovný seminár s názvom Praktické výsledky budovania eGovernment-u v oblasti samosprávy. Predmetom seminára sú aj niektoré akútne úlohy, ktoré musia samosprávy od januára 2011 plniť (novela Občianskeho zákonníka - zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok).

eGovernment - štandardy

Tak ako na cestách platia pravidlá cestnej premávky, aj informačné systémy verejnej správy potrebujú určité pravidlá. Sú nimi štandardy pre informačné systémy verenej správy. Sú to pravidlá, ktoré zabezpečujú aby bola dosiahnutá interoperabilita (www.upvs.sk/Portal/sk/Default.aspx) informačných systémov.

Pozvánka na seminár GIS pre územnú samosprávu 2010

Partnerstvá pre prosperitu a GeoCommunity, prevádzkovateľ portálu Geoinformatika.sk, si Vás v spolupráci s partnermi dovoľujú pozvať na seminár Geografické informačné systémy pre územnú samosprávu, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 25. marca 2010 o 9:00 v City Hotel Bratislava na ulici Seberíniho č. 9 v Ružinove.

Lieky cez internet

 Zajtrajším dňom mala nadobudnúť účinnosť vyhláška o možnosti predaja liekov a zdravotníckych pomôcok cez internet. Pôvodne mala byť platná už od začiatku tohto roka, no odkladá sa ešte aj 1.marec. 

OPIS v skratke

Operačný program informatizácia spoločnosti(OPIS) je referenčným dokumentom, vďaka ktorému v období rokov 2007-2013 bude poskytovaná podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti. Hlavným cielom OPISu je vytvorenie vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. www.informatizacia.sk/co-je-opis-/1865s

Digitálna gramotnosť

Na jednej strane ľudia vyžadujú od internetu viac a viac. Chcú ďalšie a ďalšie služby, ktoré by im mal internet ponúknuť.

Širokopásmové pripojenie

Oproti júlu minulého roku vzrástol počet pripojených obyvateľov EÚ cez širokopásmové pripojenie z  21,6 % na 23,9 %  čo predstavuje 11,5 mil. za posledný rok. http://www.itapa.sk/index.php?ID=9182

Syndikovať obsah