eGov princípy podľa Európskej únie

eGovernment je dnes definovaný Európskou úniou ako spôsob „zlepšenia verejných služieb, demokratických procesov a posilnenia podpory k verejným politikám prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií v kombinácií s organizačnými zmenami a novými zručnosťami“.

Problematika eGovernmentu sa automaticky na EU úrovni vzťahuje na riešenie problémov verejnej správy, teda v prípade Slovenska aj na úrovni štátnej správy aj na úrovni územnej samosprávy (na regionálnej i miestnej úrovni - t.j. úrady VUC-iek, magistráty, mestské, obecné i miestne úrady).

Európska komisia zaviedla systém pravidelného vyhodnocovania a porovnávania vývoja eGovernmentu v členských krajinách. V súčasnosti Európska komisia vyhodnocuje vývoj elektronickej verejnej správy v 20 službách, z toho 8 pre podnikateľov (G2B) a 12 pre občanov (G2C). Oblasti G/internal a G2G Európska komisia v súčasnosti nezahrnula do porovnávania. Na obrázku je uvedený výsledný EU-27 benchmark krajín za rok 2007.