Budovanie eGov na Slovensku

EÚ považuje transformáciu na konkurencieschopnú, dynamickú a znalostnú ekonomiku za jednu zo svojich najvyšších priorít. Takáto ekonomika by mala zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj, ekonomický rast a lepšie podmienky pre všetkých občanov. Jednou súčasťou tejto transformácie je aj budovanie eGovernmentu, ktorého cieľom je zníženie administratívnych nákladov, optimalizácia existujúcich správnych procesov a sprístupnenie a zjednodušenie komunikácie občanov a podnikateľov s verejnou správou.

Požiadavka na budovanie eGovernmentu vyplýva aj z potreby zefektívnenia procesov verejnej správy. Jeho budovanie je komplexný transformačný proces.