eGov na Slovensku

Slovensko v roku 2007 malo:

57 orgánov štátnej správy a 2934 orgánov samosprávy. Samosprávne orgány pozostávali z:

  • 8 orgánov regionálnej samosprávy (VÚC)
  • 138 miest
  • 859 obcí s 1000 a viac obyvateľmi
  • 1929 obcí s menej ako 1000 obyvateľmi

Všetky tieto orgány poskytujú služby občanom a podnikateľom. Stav elektronizácie poskytovaných služieb bol v roku 2007 celkovo na Slovensku na nízkej úrovni. Veľa obcí ešte stále napríklad nie je pokrytých širokopásmovým prístupom do siete Internet a aj preto úroveň poskytovaných elektronických služieb je v mnohých obciach na nulovej úrovni.

Úrovne sofistikácie v rámci EÚ

Veľa orgánov verejnej správy (a hlavne samosprávy) aj dnes poskytuje služby len na úrovni poskytovania informácií, prípadne poskytujú formuláre na stiahnutie. Čo by však mal byť cieľový stav je postup cez obojsmernú elektronickú komunikáciu (elektronické formuláre), celkové elektronické vybavovanie jednotlivých záležitostí (od vyplnenia forumáru online, cez sledovanie stavu vybavenia, až po doručenie výsledku vybavenia) až po plne personalizované procesy verejnej správy (vrátane napríklad notifikácie o blížiacom sa ukončení platnosti dokladov).

Zlý stav v poskytovaní elektronických služieb potvrdzuje aj hodnotenie EÚ za rok 2007. Dostupnosť online služieb sa síce v roku 2007 zvýšila až na 35% voči 15% v roku 2006, ale v prípade služieb pre občanov bola dostupnosť online služieb iba 17% (oproti tomu služby pre podnikateľov boli dostupné až v 63%).

Úroveň dostupnosti elektronických služieb

V hodnotení online sofistikácie sme na tom boli trochu lepšie. V tomto hodnotení dosahujeme až úrovne 57% priemeru všetkých krajín EÚ. Ale aj tu je značný rozdiel medzi úrovňou služieb pre občanov a podnikateľov.

Porovnanie úrovne dostupnosti elektronických služieb a ich sofistikácie

Ako vidno z nasledujúcich grafov, Slovensko sa v poslednej dobe síce zlepšuje, ale ešte stále má čo doháňať v porovnaní s priemerom za celú EÚ.

Vývoj úrovne dostupnosti elektronických služieb a ich sofistikácie v porovnaní s priemerom EÚ

Jednou z veľkých prekážok informatizácie samospráv však aj naďalej zostáva nedostupnosť pevného internetového pripojenia. Naledujúce grafy ukazujú, že jeho dostupnosť veľmi silne závisí od počtu obyvateľstva, ktoré si môže tento produkt od poskytovateľov objednať. Celkovo bolo v roku 2007 bez pevného internetového pripojenia až takmer 70% všetkých obcí, pričom najhoršie sú na tom Banskobystrický a Prešovský kraj.

Dostupnosť pevného internetového pripojenia v jednotlivých krajoch

Čo sa týka miest, tu je situácia vcelku dobrá, ale stále nie dokonalá. V roku 2007 ešte stále na Slovensku boli 2 mestá, ktoré nemali dostupné pevné internetové pripojenie.

Dostupnosť pevného internetového pripojenia v mestách

Horšie je to pri pohľade na situáciu väčších obcí, kde viac ako 40% z nich nemalo možnosť použiť pevné internetové pripojenie.

Dostupnosť pevného internetového pripojenia vo veľkých obciach

A úplne katastrofálne je to v oblasti malých obcí. Tu až viac ako 80% nemohlo používať rýchly internet.

Dostupnosť pevného internetového pripojenia v malých obciach