Digitálna gramotnosť

Na jednej strane ľudia vyžadujú od internetu viac a viac. Chcú ďalšie a ďalšie služby, ktoré by im mal internet ponúknuť. No na druhej strane je tu ešte mnoho ľudí, ktorí si ani neuvedomujú praktické výhody informačno-komunikačných technológií.

Podľa zistení z celoslovenského reprezentatívneho výskumu (na výberovej vzorke 1 134 respondentov starších ako 14 rokov), ktorý uskutočnil Inštitút pre verejné otázky (IVO) , sa digitálna gramotnosť populácie v roku 2009 opäť zvýšila. www.ivo.sk/5854/sk/aktuality/digitalna-gramotnost-na-slovensku-2009

Problémom ale naďalej zostáva rozdelenie spoločnosti na tých, ktorí majú možnosť prístupu k informačno-komunikačným technológiám a tých ktorí nemajú túto možnosť. Kým jedna skupina sa naďalej zlepšuje a učí, tá druhá stojí na jednom mieste.

Prezentáciu výsledkov si môžete pozrieť na tejto adrese: www.ivo.sk/buxus/docs//vyskum/subor/Digigram_2009_ppt.pdf