Tlačové informácie

1.10.2008 - Usporiadali sme tlačovú konferenciu pri príležitosti spustenia portálu do ostrej prevádzky. Tlačová konferencia bola poriadaná v malej zasadačke Domu novinárov na Župnom námestí 7 v Bratislave. Konferencie sa zúčastnili aj niektorí gestori portálu.

25.9.2008 - Zverejnili sme tlačovú infomáciu o spustení portálu do ostrej prevádzky. Tlačová informácia bolo zverejnená viacerými médiami.