Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí - pracovný seminár 8. 3. 2011

Aktualizácia 31.3.2011: doplnenie záverov zo seminára.

Dňa 8.3.2011 sa v Devíne (mestská časť Bratislava-Devín) konal informatívny a pracovný odborný seminár o problematike zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí. Súčasťou seminára bola diskusia o aktuálnych nejasnostiach a problémoch súvisiacich s uplatňovaním zákona v praxi za účasti zástupcu Ministerstvu spravodlivosti SR.

Program seminára a prezentácie nájdete v prílohe.

Zo seminára bude vydaný zborník, obsahujúci články a príspevky, súvisiace materiály a ďalšie informácie, ktoré môžu byť osožné pri aplikácii zákona v praxi.


PrílohaVeľkosť
ÚMS - závery186.69 KB
Program seminára250.79 KB
Problémy a otázky účastníkov102.99 KB
Stanovisko Únie miest Slovenska k zakonu 546/2010 - január 2011137.21 KB
Marián Minarovič, Únia miest Slovenska – Dôvody usporiadania a ciele seminára335.53 KB
Matej Kurian, M.A., Transparency International Slovensko - Výsledky monitoringu zverejňovania zmlúv313.45 KB
Petr Kacir, HP Slovensko - Digitalny dokument – Ako na to?1.04 MB
Miroslav Drahos - Multifunkčné zariadenia a scannery Hewlett ‐ Packard956.35 KB
JUDr. Róbert Dobrovodský, Ministerstvo spravodlivosti SR – Výklad zákona so zameraním na zodpovedanie otázok a problémov účastníkov seminára (otázky budú doručené vopred v rámci registrácie na seminár)251.17 KB
Ing. Mariana Hurná, ZISS / Ing. Miroslav Drobný, eSlovensko – Štandardy IS verejnej správy, konverzia dokumentov na elektronické346.62 KB
Ing. Mariana Hurná - Formáty dokumentov pre zverejňovanie na internet - skenovane.pdf147.41 KB
Ing. Mariana Hurná - Formáty dokumentov pre zverejňovanie na internet - text.pdf200.68 KB
Ing.arch. Augustín Mrázik - Ing. Ján Domankuš - Postupy a možnosti zverejňovania prostredníctvom Verejného registra eGov-Zmluvy300.81 KB
Ing. Peter Melichar, Trimel spol. s r.o. – Automatické zverejňovanie zmlúv z agendových a účtovných systémov - prípadová štúdia590.48 KB
JUDr. Allan Böhm – advokát, Böhm&Partners, Bratislava – Právne aspekty zverejňovania a možné konflikty pri zverejňovaní povinnými osobami94.64 KB