eGovernment v ČR

Slovensko by si asi malo od našich západných susedov Čechov aspoň trochu príklad. V hodnotení EU za rok 2007 zaostávalo Slovensko za Českom aj v dostupnosti on-line služieb (www.egov.sk/sites/default/files/image/obrazky%20web/FullOnlineAvailability2007-marked-full.jpg), aj v hodnotení online sofistikácie (www.egov.sk/sites/default/files/image/obrazky%20web/OnlineSophisticationVSFullyAvailability-marked-full.jpg).

Česká vláda 25.2.2008 schválila zákon o eGovernmente (zákon o elektronických úkonoch, osobných číslach a autorizovanej konverzii dokumentu a o zmene niektorých zákonov). Tento zákon je normou, ktorá by mala viesť ku zníženiu byrokracie, elektronizácii administratívnych úkonov a šetreniu času občanov a úradníkov
(www.itapa.sk/index.php).

V Českej republike bol dňa 1.7.2009 spustený informačný systém dátové schránky. Ide o elektronické úložisko, ktoré je určené na doručovanie a vykonávanie úkonov voči orgánom verejnej moci. Občan si bude vybavovať úradné veci elektronickou formou. Do dátovej schránky mu budú doručované úradné listiny v elektronickej podobe chránené elektronickým podpisom odosielateľa (orgán verejnej moci). V prípade že bude občan posielať úradu nejaký dokument, tiež musí byť doložený jeho elektronickým podpisom. Pomocou dátovej schránky nekomunikujete s úradníkmi, ale s celým úradom. Pre právnické osoby je používanie dátovej schránky povinnosťou. Pre fyzické osoby je to dobrovoľné. Ďalšie informácie o dátových schránkach nájdete na www.datoveschranky.info/o-datovych-schrankach-text/.

Ďalším projektom je Czech POINT. Sú to informačné kiosky na štýl bankomatov. Nájsť ich môžu občania na Českých poštách , úradoch alebo u notárov. Okrem zriadenia dátovej schránky si tu môžete urobiť výpis z obchodného registra, živnostenského registra, registra trestov a pod. Ide v ňom hlavne o redukovanie byrokracie vo vzťahu občan – verejná správa. V minulosti musel občan obehať niekoľko úradov kvôli vybaveniu určitého problému. Teraz sa to bude dať z jedného miesta, kde nájdete všetky potrebné údaje.