Vitajte na stránkach eGov.sk. Naším cieľom je prinášať výber dôležitých informácií o problematike elektronizácie verejnej správy ľuďom zodpovedným za informačné technológie vo verejnej správe ale aj ľuďom v rozhodovacej funkcii samospráv a všetkým, ktorých táto problematika zaujíma.

Premiéra na ITAPA – elektronický technický preukaz od júna 2010

Tlačová správa, ITAPA

Bratislava, 4. novembra 2009 – V rámci druhého dňa medzinárodného kongresu ITAPA ohlásil minister vnútra SR Róbert Kaliňák novinku – zavedenie elektronického technického preukazu.

V súťaži Cena ITAPA 2009 vyhralo aj digitálne mesto

Tlačová správa, ITAPA

Bratislava, 3. novembra 2009 – Cena ITAPA 2009 dnes ocenila najlepšie projekty informatizácie verejnej správy. Do súťaže sa mohli prihlásiť projekty, ktoré využívajú informačné technológie na zjednodušenie úradných procesov a každodenného života. Odborná porota odovzdala ceny v troch kategóriách: Nové služby, Zlepšovanie procesov a Prípadová štúdia – cena eFocus. V kategóriách Nové služby a Zlepšovanie procesov boli udelené druhé miesta, a to projektom s názvami Kto ešte potrebuje papier? a Špecializovaný softvér pre stavebné úrady. Víťazom v kategórii Najlepšia prípadová štúdia – cena eFocus sa stal projekt DATALAN Digitálne mesto - Digitálne zastupiteľstvo Košice. Mimoriadna cena ITAPA sa udeľuje za výnimočný spoločenský prínos. Získal ju projekt Zodpovedne.sk, ktorý učí deti, ako čeliť rizikám virtuálnej komunikácie.

Budúcnosť eGovernmentu je v online službách šitých na mieru

Tlačová správa, ITAPA

Diskusný panel „Umenie eSlužieb“ medzinárodného kongresu ITAPA 2009 bol zameraný na budúcnosť elektronických služieb v krajinách EÚ a OECD. Diskutujúci prezentovali zámery ako vybudovať jednotný a bezpečný systém toku informácií medzi obyvateľmi, súkromným sektorom a verejnou správou.

eGovernment v ČR

eGovernment - hlavne ciele

Elektronizácia procesov verejnej správy prináša do života občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti veľa výhod. Všetcia občania, či už handicapovaný, alebo sociálne slabšie skupiny budú mať možnosť využívať možnosti eGovernment-u. Občania a podnikatelia budú menej zaťažený administratívnymi úkonmi na úradoch, čo ušetrí ich čas a nervy.

eGovernment v skratke

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy (www.informatizacia.sk/egovernment/519s). Predstavte si situáciu, keď napríklad stratíte doklady. Velmi to zamrzí, lebo to stojí peniaze. Ale najviac asi človeka rozčúli predstava, ako bude behať po všetkých možných úradoch.

Turčianske Teplice spustili projekt Digitálne mesto (Tlačová správa)

Turčianske Teplice, 21.4.2009 – Mesto Turčianske Teplice oddnes zaviedlo novinku pre svojich občanov a podnikateľov pôsobiacich na jeho území – do ostrej prevádzky spustilo projekt Digitálne mesto. „V Turčianskych Tepliciach prichádzame po úspešnom zavedení Poukážkového systému s ďalším inovatívnym riešením, ktoré má za cieľ skvalitniť a zefektívniť služby, ktoré poskytujeme našim klientom, občanom.

Účastníci seminára GIS a územná samospráva 2008

Organizátor (Partnerstvá pre prosperitu) v spolupráci s partnerom (Geoinformatika.sk) zverejnil 54 priebežne prihlásených účastníkov na 3. ročník odborného seminára GIS a územná samospráva, ktorý sa uskutoční v utorok 2. decembra 2008 v City Hotel Bratislava.

Víťaz súťaže Geoaplikácia roka 2008

Na cenu Geoaplikácia roka 2008 boli v kategórii Moderná verejná správa nominované tri GIS projekty: pre Banskú Bystricu, Levice a Žilinský samosprávny kraj.

eGovernment a stavebné úrady

Dňa 27.11.2008 sa v objekte SÚZA - Správa účelových zariadení, Drotárska cesta 46, Bratislava uskutoční seminár eGovernment a stavebné úrady.

Syndikovať obsah