Vitajte na stránkach eGov.sk. Naším cieľom je prinášať výber dôležitých informácií o problematike elektronizácie verejnej správy ľuďom zodpovedným za informačné technológie vo verejnej správe ale aj ľuďom v rozhodovacej funkcii samospráv a všetkým, ktorých táto problematika zaujíma.

Elektronické adresy súdov na prijímanie podaní

Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam elektronických adries súdov na prijímanie podaní podpísaných elektronickým zaručeným podpisom. 

„Občania tu môžu nájsť aj podmienky fungovania elektronickej podateľne. Je to ďalší krok k elektronizácii justície a k zrýchleniu konania,“ vysvetlil minister spravodlivosti SR Štefan Harabin.

Seminár Broadband pre regióny

Na utorok 4. novembra 2008 o 9:00 je naplánovaný seminár Broadband pre regióny, ktorý organizujú občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP), združenie Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a Výskumný ústav spojov (VÚS), n.o. Seminár sa uskutoční vo VÚS Banká Bystrica.

Národná konferencia OPIS

Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti pripravuje na 11. novembra 2008 Národnú konferenciu Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013. Konferencia sa uskutoční pod záštitou podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča. Ako miesto konferencie bol zvolený hotel Crowne Plaza.

Konferencia - eGovernment v samospráve – moderná cesta k občanovi

(Aktualizované 3.10.2008 o 10:55) Mesto Revúca organizuje v spolupráci s partnermi - Združením miest a obcí Slovenska a spoločnosťami, ktorými sú Slovanet, a.s., Disig, a.s., Dexia banka Slovensko a.s., ESET, spol. s.r.o. a Cora Geo, s.r.o., konferenciu s názvom eGovernment v samospráve – moderná cesta k občanovi.

Portál v ostrej prevádzke

1. októbra sme spustili server do ostrej prevádzky. Pri tejto príležitosti sme usporiadali tlačovú konferenciu, na ktorej sa zúčastnili aj niektorí z našich gestorov. Pre zúčastnených novinárov z tlačových agentúr (SITA, TASR, Reuters) a ďalších médií (Slovenský rozhlas, ...) referovali a odpovedali na otázky:

Verejná testovacia prevádzka portálu

Vitajte na portáli na ktorom by sme sa radi venovali téme informatizácie a rozvoju informačných systémov hlavne v oblasti samospráv. Budeme sa snažiť prinášať objektívne informácie najmä ľuďom zodpovedným za zavádzanie a/alebo rozvoj informačných systémov v samosprávach ale aj ľuďom v rozhodovacej funkcii samospráv.

Syndikovať obsah