Turčianske Teplice spustili projekt Digitálne mesto (Tlačová správa)

Turčianske Teplice, 21.4.2009 – Mesto Turčianske Teplice oddnes zaviedlo novinku pre svojich občanov a podnikateľov pôsobiacich na jeho území – do ostrej prevádzky spustilo projekt Digitálne mesto. „V Turčianskych Tepliciach prichádzame po úspešnom zavedení Poukážkového systému s ďalším inovatívnym riešením, ktoré má za cieľ skvalitniť a zefektívniť služby, ktoré poskytujeme našim klientom, občanom. Jednoducho povedané: bežným ľuďom i podnikateľom šetríme čas a peniaze,“ hovorí primátor mesta Michal Sygút.

Čo ponúka Digitálne mesto Turčianske Teplice

Projekt Digitálne mesto je elektronickým riešením komunikácie občana smerom k mestu (mestskému úradu) a naopak. Umožňuje, aby si občan vybavil potrebné záležitosti cez internet, z domu, v čase kedy mu to vyhovuje a bez toho, aby musel mestský úrad osobne navštíviť. Digitálne mesto výrazne zjednodušuje a urýchľuje vybavovanie najčastejších úradných úkonov z pohodlia domova 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom internetu. Po prihlásení na stránku a výbere služby, ktorú chce užívateľ využiť, nasleduje vyplnenie elektronického formulára v závislosti od služby, ktorú vybavuje. Vyplnenú žiadosť následne odošle do systému, ktorý ju automaticky pridelí zodpovednej osobe na mestskom úrade. Zamestnanec úradu si požiadavku občana nájde vo svojom elektronickom systéme a následne ju rovnako elektronicky vybaví. Občan alebo firma môže podať svoju žiadosť v elektronickej podobe formou internetového formulára na web stránke mesta www.turciansketeplice.sk alebo v písomnej podobe na podateľni mestského úradu. Písomnú žiadosť pracovník podateľne prevedie do elektronickej podoby a ďalej je spracovávaná elektronicky, čiže rovnakým spôsobom ako keby bola podaná prostredníctvom internetu. „Všetko funguje elektronicky, vybavovanie žiadosti obyvateľa prebieha stále v danom elektronickom systéme, čo znamená, že pracovník MsÚ už nepracuje s papierovou formou. Veľmi dôležité je aj to, že občan (žiadateľ) stále v systéme vidí v akom štádiu vybavovania sa daná požiadavka nachádza a ktorý zamestnanec úradu ju má práve na starosti,“ prízvukuje Michal Sygút.

V konečnom dôsledku to znamená zvýšenie efektivity práce MsÚ a zároveň zvýšenie spokojnosti občanov a podnikateľov s poskytovanými službami. „Podľa môjho názoru každý človek, či už zamestnanec, občan alebo podnikateľ, ktorý bežne používa napr. internet banking alebo emailovú korešpondenciu cez gmail či pobox, nebude mať problém s využívať služby Digitálneho mesta. Jeho používanie je veľmi intuitívne a dnes ho už naplno využívame,“ zdôraznil primátor. Projekt Digitálne mesto uľahčuje prácu aj pracovníkom na mestskom úrade. Vytvorený systém automaticky generuje výstupné dokumenty, čo zabezpečuje jednotnú vizuálnu podobu a odbúrava potrebu manuálneho duplicitného vypisovania údajov ako sú meno, priezvisko, adresa atď. Znamená to, že systém znižuje administratívnu náročnosť a tiež eliminuje nesprávne zatriedené, uložené alebo zaslané dokumenty.

Mesto v úvodnej fáze ponúka prostredníctvom projektu Digitálne mesto desať služieb (10 možných žiadostí, resp. úkonov). „Ak sa táto novinka medzi obyvateľmi ujme a budú žiadať jej rozšírenie aj o ďalšie možnosti, sme pripravení im vyhovieť“, sľubuje primátor. Projekt Digitálne mesto pre Turčianske Teplice realizuje spoločnosti CENTIRE, ktorá sa už niekoľko rokov venuje poradenstvu pre samosprávy a detailne pozná toto prostredie s jeho špecifikami a procesy, ktoré tu prebiehajú. Taktiež okrem iného pripravila aj Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy pre Ministerstvo financií SR.

Agenda, ktorú môže občan a podnikateľ vybaviť prostredníctvom projektu Digitálne mesto na web stránke www.turciansketeplice.sk:

Doprava

  • Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do pešej zóny

Kultúra

  • Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúrnu oblasť
  • Oznámenie o konaní verejného podujatia

Podnikanie

  • Ohlásenie začatia podnikania
  • Výkaz dane za ubytovanie

Samospráva, voľby

  • Žiadosť o poskytnutie informácií
  • Oznámenie o verejnom zhromaždení občanov

Zviera

  • Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie
  • Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

Životné prostredie

  • Žiadosť o zabranie verejného priestranstva

Ukážka práce s Digitálnym mestom „Centire eFFICE 4 City“ si môžečte pozrieť na príklade prihlásenia psa do evidencie.