eGovernment v skratke

eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií v procesoch verejnej správy (www.informatizacia.sk/egovernment/519s). Predstavte si situáciu, keď napríklad stratíte doklady. Velmi to zamrzí, lebo to stojí peniaze. Ale najviac asi človeka rozčúli predstava, ako bude behať po všetkých možných úradoch. Hneď si viem predstaviť, ako by každého potešila možnosť vybaviť túto situáciu cez internet. Toto by bola jedna z možností ako využiť služby eGovernmentu. Je tu ale mnoho ďalších situácii a administratívnych úkonov, ktoré musia ľudia denne vybavovať: dôchodky, poistenie, hľadanie zamestnania, dane atď. Tieto úkony ešte nie je možné vykonávať iba prostredníctvom internetu, ale na stránke ústredného portálu verejnej správy portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx , už nájdete rôzne rady a návody, ktoré sa hádam v blízkej budúcnosti rozšíria aj o možnosť vybavovania cez internet. Nejde len o ulahčenie práce občanom, podnikateľom, či samotným zamestnancom verejnej správy, ale aj o mnoho ušetrených peňazí (www.informatizacia.sk/strategia-informatizacie-verejnej-spravy/1305s#Strat%C3%A9gia%20informatiz%C3%A1cie%20verejnej%20sp%C3%A1vy odstavec Úspory v číslach).