eGovernment - hlavne ciele

Elektronizácia procesov verejnej správy prináša do života občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti veľa výhod. Všetcia občania, či už handicapovaný, alebo sociálne slabšie skupiny budú mať možnosť využívať možnosti eGovernment-u. Občania a podnikatelia budú menej zaťažený administratívnymi úkonmi na úradoch, čo ušetrí ich čas a nervy.

Jedným z cieľov je aj interoperabilita. Je to schopnosť informačného systému používať informácie a funkcie iného systému používaním spoločných štandardov (portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx). Jednoducho povedané ak si človek zmení údaje, spraví to jeden krát a nebude musieť meniť svoje údaje na viacerých miestach. Údaje budú centralizované.

Ďalšou úlohou by malo byť vyriešenie legislatívy v tejto oblasti na úrovni SR (www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s) a aj na úrovni Európskej únie (http://www.informatizacia.sk/legislativa-eu/683s).

Dostupnosť širokopásmového internetu na Slovensku je tiež jeden z nedostatkov. Napríklad v roku 2007 bolo bez pevného pripojenia až takmer 70% všetkých obcí. Tento údaj a ďalšie štatistické údaje si možte pozrieť tu www.egov.sk/node/16.

Informačná bezpečnosť je laicky povedané ochrana informačno-komunikačných technológií a všetkého s nimi súvisiaceho. Na jednej strane je dôležité technické zabezpečenie pred útokmi ľudí, ktorí využívajú chyby systému. No nesmie sa zabúdať ani na zlyhanie ľudského faktora a zabezpečit zamestnancom rôzne školenia pred naletením rôznym sociálnym inžinierom(www.microsoft.com/slovakia/security/home/yourself/phishing/engineering.mspx).