Dotaz na MF SR - termín predkladania prvej verzie KRIS pre samosprávy

Keďže termín povinnosti predloženia prvej verzie KRIS pre samosprávy sa nám zdal byť nie presne definovaný (dátum je uvedený s odkazom na bod uznesenia vlády s platnosťou pre ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy), zaslali sme prostredníctvom webového formulára na kladenie otázok na stránkach www.informatizacia.sk dotaz na konkrétny termín, ktorý by bol záväzný pre samosprávy. Na našu otázku (je uvedená aj v odpovedi) sme dostali nasledovnú odpoveď:

Dobrý deň,
posielame Vám odpoveď na Vašu otázku:

Podľa metodického pokynu na tvorbu KRIS VS (MF/020272/2008-133) bodu 2.5 písm. a) je povinná osoba povinná predložiť na MF SR návrh Koncepcie spravidla do 90 dní od schválenia NKIVS vládou SR, prvýkrát do 30.9.2008 podľa bodu B.5 uznesenia vlády č. 331/2008. Tento bod B.5 spomenutého uznesenia je však záväzný len pre ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR a nie všetkých orgánov verejnej správy (všetky povinné osoby).

Preto moja otázka znie: Do ktorého termínu sú povinné predložiť návrh Koncepcie samosprávne orgány? Je to do 90 dní od schválenia NKIVS vládou SR ako špecifikuje uvedený bod metodického pokynu (teda do 19. augusta 2008) alebo do 30. septembra 2008 ako tiež špecifikuje vyššie uvedený bod, ktorý však tento termín spája s bodom uznesenia vlády záväzným pre ministrov a predsedov ostatných ústredných orgánov ŠS SR?

Odpoveď:
Dobrý deň, 
čo sa týka Vašej otázky ohľadom termínu predloženia Koncepcií rozvoja ISVS, termín 30.9.2008 je skutočne záväzný len pre ministerov a predsedov osatných ústredných orgánov štátnej správy SR. Nakoľko vypracovanie takejto Koncepcie je veľmi náročné a školenia prebiehajú v podstate ešte len v krátkom čase, konečný termín pre samosprávne orgány bol stanovený do konca roka 2008 (31.12.2008 -  tento termín zatiaľ nie je zverejnený).
Dúfam, že je pre vás táto odpoveď plne dostačujúca a uvedený čas Vám poskytne dostatok priestoru na vypracovanie kvalitnej Koncepcie.
S pozdravom, 
Tím portálu informatizacia.sk

Podpis Tím portálu informatizacia.sk