IT bezpečnosť

Cieľom počítačovej bezpečnosti je zabezpečiť:

  • ochranu pred neoprávneným manipulovaním so zariadeniami počítačového systému,
  • ochranu pred neoprávnenou manipuláciou s dátami,
  • ochranu pred nelegálnou tvorbou kópií dát,
  • bezpečnú komunikáciu a prenos dát,
  • bezpečné uloženie dát,
  • integritu a nepodvrhnuteľnosť dát.

Koncepcia počítačovej bezpečnosti spočíva v troch krokoch:

  1. prevencia - ochrana pred hrozbami
  2. detekcia - odhalenie neoprávnenej činnosti a slabého miesta v systéme
  3. náprava - odstránenie slabého miesta v systéme

(zdroj: wikipedia)